Baszta Szewska. Muzeum Historyczno - Etnograficzne

Zabytki

Informacje

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach poprzez publikację niniejszego oświadczenia spełnia zobowiązanie wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Strona internetowa www.chojnicemuzeum.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Niezgodności wynikają z faktu opracowania strony w czasie, gdy nie byłby dostępne i powszechnie stosowane wytyczne dot. dostępności cyfrowej. W tym zakresie obecna strona korzysta za zwolnienia wskazanego w art. 3 pkt. 8 Ustawy.  Oświadczenie sporządzono 2021.03.29 na podstawie oceny własnej przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.