Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

Zabytki

Informacje

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach posiada 8 lokalizacji. 6 spośród nich mieści się w zabytkowych obiektach na średniowiecznych murach miejskich wzdłuż ul. Podmurnej 3-15. Budynki o charakterze basztowym ze względu na substancję zabytkową są tylko w części dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brama Człuchowska, Baszta Wronia – siedziba administracji oraz Dom na Murach – mieszcząca pracownie merytoryczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze względu na bariery architektoniczne. Pozostałe obiekty Muzeum: Baszta Kurza Stopa, Dom Szewski oraz Baszta Szewska z Biblioteką Muzeum oraz Kolekcja Historyczno-Regionalna (ul. Drzymały 5) i Archeologiczna ekspozycja zamiejscowa Kręgi Kamienne w Odrach gm. Czersk (ul. Długa 5) są dostępne lub częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

Główna siedziba Muzeum Historyczno–Etnograficznego w Chojnicach w zabytkowej Bramie Człuchowskiej nie posiada windy i nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach. Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 

    Wejście główne do budynku jest możliwe od strony wschodniej po 3 stopniach z poręczą.

    W budynku ekspozycje są urządzone na 5 kondygnacjach. Wszystkie odcinki schodów 2-biegowych posiadają poręcze oraz miejsca odpoczynku na podestach międzykondygnacyjnych.

    W budynku funkcjonuje możliwość zakupu biletów wstępu, informacja turystyczna o wszystkich obiektach Muzeum i atrakcjach turystycznych miasta. Informacje o Muzeum dostępne są również na stronie Promocji Regionu Chonickiego: www.promocja.chojnice.pl.

    Obsługę zwiedzających i interesantów prowadzą pracownicy Muzeum.

    Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na drugiej kondygnacji.

    Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych przy ulicach: Mickiewicza, Młyńskiej i Starym Rynku.

 

Pozostałe lokalizacje Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach

 

Baszta Kurza Stopa, ul. Podmurna 3

 

    wejście do baszty z dostępem do części ekspozycji na I kondygnacji z poziomu ulicy po pokonaniu jednego stopnia,

    ekspozycja na drugiej kondygnacji (po schodach z poręczą),

    na parterze informacja o innych obiektach Muzeum, szatnia.

 

 Dom na Murach, ul. Podmurna 5

 

    budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (pracownie naukowe); możliwość udostępnienia informacji przez pracownika Muzeum po uprzednim dzwonku przy wejściu do obiektu.

 

Dom Szewski, ul. Podmurna 7

 

    wejście do baszty z dostępem do części ekspozycyjnej na I kondygnacji z poziomu ulicy,

    na parterze informacja o innych obiektach Muzeum.

 

Baszta Szewska z Biblioteką Muzealną, ul. Podmurna 9

 

    wejście do baszty z poziomu ulicy po pokonaniu dwóch stopni, z możliwością skorzystania z zasobów biblioteki naukowej i informacji bibliograficznej w czytelni na I kondygnacji.

 

Baszta Wronia, ul. Podmurna 15

 

    siedziba administracji, zabytkowa baszta, ze względów architektonicznych dostępna dla osób niepełnosprawnych po uprzednim dzwonku przy wejściu do obiektu, w pomieszczeniu dla interesantów,

    toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze.

 

Kolekcja Historyczno-Regionalna A. Makowskiego, ul. Drzymały 5

 

    wejście do budynku na ekspozycję z poziomu ulicy (domofon), po 5 schodach z poręczą, przy wejściu pomagają pracownicy Muzeum,

    dostęp do ekspozycji urządzonej na I kondygnacji kamienicy, niskie progi między pomieszczeniami,

    informacja o innych obiektach Muzeum, szatnia.

 

Archeologiczna ekspozycja zamiejscowa Kręgi Kamienne w Odrach, gm. Czersk, ul. Długa 5

 

    wejście do budynku na ekspozycję na I kondygnacji z poziomu ulicy po pokonaniu 1 stopnia,

    możliwość zakupu biletów wstępu, informacja o innych obiektach Muzeum.